• DE
  • EN
  • FR
  • SK

Ogłoszenie

Firma MAGNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie punktu 14.3.3 Zapytania ofertowego i specyfikacji zamówienia (ZiS) nr RPO/1/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. unieważnienia postępowanie w zakresie dostawy maszyny do elastycznej produkcji opakowań kartonowych przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zręcin,ul. Karpacka 67D
+48 13 44 013 88
biuro@magnus-opakowania.pl