• DE
  • EN
  • FR
  • SK

Ogłoszenie

Firma MAGNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie punktu 14.3.3 Zapytania ofertowego i specyfikacji zamówienia (ZiS) nr RPO/4/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. unieważnia postępowanie w zakresie wykonania usługi (wraz z wdrożeniem, uruchomieniem, przetestowaniem) systemu informatycznego do projektowania oraz zamawiania opakowań przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zręcin,ul. Karpacka 67D
+48 13 44 013 88
biuro@magnus-opakowania.pl